Joga dla dzieci

PROGRAM KSZTAŁCENIA 

Kurs Uzupełniający – Joga dla dzieci

Termin:

Miejsce szkolenia: Fitness Klub TKKF,ul. Wojska Polskiego 43/45 Toruń

Kurs dla osób posiadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej 
w specjalności HATHA JOGA 

Mgr Magdalena Korzekwa

 

Założenia programowe

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników – instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi.

Celem zapewnienia poziomu wymagane jest odpowiednie przygotowanie osób w nim uczestniczących, tj.  obowiązkowe jest posiadanie uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga.

Zajęcia poprowadzą: psycholog, pedagog oraz instruktorzy hatha jogi posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Ogólne cele nauczania

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, szkołach oraz w klubach sportowych.

Wymiar zajęć programowych 

Nazwa przedmiotuliczba godzin   Razem
Wykł.Ćw.Warszt.
Blok tematyczny prowadzony przez PSYCHOLOGA      7 godz.
Wpływ jogi na rozwój i równowagę psychofizyczną dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym (młodzieży w wieku adolescencji):·     określone sekwencje jogi pomagające zredukować stres i napięcia psychiczne u dzieci w każdym wieku,·     wspieranie rozwoju mózgu u dziecka – wykorzystanie określonych pozycji w jodze do poprawy pamięci i koncentracji uwagi,·     joga jako system rozwijający poczucie empatii, budowanie zdrowej relacji z samym sobą i wzmacnianie pewności siebie.1 
Współczesne wyzwania dla jogi w pracy z dziećmiJoga integralna jako program terapeutyczny wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci z zaburzeniami m.in.:·     ze spektrum autyzmu, ·     ADHD,·     integracji sensorycznej (zmysły).Sekwencje asan usprawniające motorykę dużą i małą, eksploracja zmysłów jako forma podróży do świata przyrody, zwierząt.Celem ćwiczeń jest:·     zwiększenie dziecięcej świadomości ciała i równowagi psychofizycznej, ·     stymulacja integracji sensorycznej zmysłów– ze szczególnym uwzględnieniem systemu przedsionkowego(równowagi), propriocepcji (zmysłu czucia głębokiego)  
Joga jako element codziennej aktywności fizycznej – jak przekonać dziecko do ćwiczeń mających korzystny wpływ na jego całościowy rozwój.1   
Blok tematyczny prowadzony przez PEDAGOGA ,INSTRUKTORÓW JOGI i FIZJOTERAPEUTĘ11 godz.
Joga a wiek dziecka – metodyka i bezpieczeństwo programowania asan wzmacniających, relaksujących, wyciszających, pobudzających kreatywność dziecka w różnym wieku.11            2
Dysfunkcje zdrowotne u dzieci – modyfikacja asan (tworzenie układów, sekwencji w trzech płaszczyznach ruchu) i ich dopasowanie do występujących zaburzeń, a także możliwości psychofizycznych dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych.111          3
Metodyka programowania i prowadzenia zajęć jogi dla dzieci w aspekcie prozdrowotnej aktywności fizycznej zapobiegającej zaburzonej postawie ciała, skrzywieniu kręgosłupa, koślawości kolan, złemu ustawieniu miednicy, płaskostopiu w dzieciństwie.11            2
Joga jako forma treningu całego ciała, czyli metodyka zajęć wprowadzająca dzieci w ćwiczenia oddechowe, relaksację, bajko-terapię, medytację, uważność czyli mindfulness.Wskazówki dla dzieci: jak oddychać, tor brzuszny i przeponowy. Mindfulness – jako aktywne uczestniczenie bycie tu i teraz, przeżywanie chwili. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych: wizualizacje, piktogramy (przedstawiające układ oddechowy, tor brzuszny, przeponę). Cel: pogłębienie znajomości anatomii, poprawa świadomości ciała, świadome kierowanie ruchem.11           2
Metodyka programowania jogi dla dzieci najmłodszych – kojarzenie asan z ćwiczeniami naśladowania pozycji zwierząt, roślin np. zrób to jak żabka, kot, jednorożec.11 2
Blok tematyczny realizowany przez instruktorów jogi (praktyków pracy z dziećmi)14 godz.
Wstęp do praktyki – omówienie podstawowych asan hatha jogi i dostosowanie ich do dzieci w różnych przedziałach wiekowych, zuwzględnieniem podopiecznych neurotypowych, nieneurotypowych, z zaburzeniami integracji sensorycznej – główny nacisk na zmysł dotyku, propriocepcji, przedsionkowy. 112
Joga a techniki logopedyczne – kreatywna metoda wspierająca naukę czytania i aparat mowy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej „Jogopedyczny alfabet”, u dzieci wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. 112
Bajki zaadaptowane na potrzeby jogi, oddychania, relaksu, medytacji dla dzieci – metody wsparcia w utrzymaniu skupienia u dziecka –kreatywne  sposoby aktywizujące dzieci do sekwencji asan poprzez naśladowanie  oddychania lwa, utrzymywania równowagi jak surferzy, rozciągania swojego ciało niczym wąż. 112
Zajęcia z wykorzystaniem statycznych pozycji wyciszających – asan rozwijających umiejętność skupienia się na odczytywaniu własnych emocji i zwiększaniu uważności, a także zwróceniu uwagi na oddech i pojawiające się uczucia. 112
Techniki relaksacyjne, medytacja i  mindfulness dla dzieci w wieku szkolnym (adolescencji)wspomagające koncentrację uwagi, kształtujące pozytywny obraz siebie. 112
Techniki oddechowe dla dzieci w wieku szkolnym (adolescencji) wyciszające i wspierające regulację emocji. 112
Fiszki jako uniwersalna pomoc dydaktyczna opierająca się na hasłach POZNAWAJ ASANY, UCZ SIĘ, PRAKTYKUJ – dla dzieci w wieku szkolnym – ćwiczenie pamięci – nauka asan w sanskrycie, w języku angielskim, rozwijanie umiejętności świadomego planowania praktyki jogi dostosowanej do własnych potrzeb psychofizycznych,  (sekwencja powitania słońca asany stojące z pracą w płaszczyźnie czołowej, porzecznej, asany siedzące, odwrócone, wzmacniające m. in. obręcz barkową, aktywizujące zmysł przedsionkowy, propriocepcję) 112
Suma godzin    32 godz.