Instruktor Rekreacji Ruchowej Osób Niepełnosprawnych

Toruński Związek TKKF wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Związkiem

Sportu Osób Niepełnosprawnych

Organizuje kurs

Instruktorów Rekreacji Ruchowej Osób Niepełnosprawnych

(uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu)

Sektorowa Rama Kwalifikacji – poziom 3

Kurs odbywa się na bazie programu przygotowanego przez ekspertów KOMSZ

Miejsce i termin szkolenia:

Rozpoczęcie i miejsce kursu: 23.03.2022 r. , Ciechocinek

Planowane zakończenie kursu: 22.05.2022 r.

Program kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych
Cena kursu: 950,00 zł (grupa minimum 15 osób)+ 100,00 zł legitymacja

Terminy zjazdów :

23-27.III.2022

22-24.IV.2022

20-22.V.2022

Miejsce przeprowadzenia kursu : Ciechocinek , ul. Wojska Polskiego 17

– Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji „Sajgon”


zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie – możliwość w Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji „Sajgon” , ul. Wojska Polskiego 17 CIECHOCINEK

Osoby zainteresowane muszą  spełnić następujące warunki:
•    wiek  –  ukończone 18 lat
•    dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczenie o stanie zdrowia
•    wykształcenie minimum średnie (złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu)
•    dwa zdjęcia formatu 35 x 45 mm

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Toruński Związek TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
Tel.503 175 699
e-mail:  
tkkf@maraton.pl

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU

39124040091111000044907040