Bez kategorii

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców

NOWOŚĆ! Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla […]

Read more