renata

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjlności snowboard

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej SNOWBOARD Część specjalistyczna – kurs stacjonarny (uprawnienia zawodowe) Termin: 10.12.2016 – 18.12.2016 Miejsce: Zakopane , Pardałówka  60 Koszt kursu : 1380 zł (koszt części […]

Read more

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców

NOWOŚĆ! Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla […]

Read more

Egzaminy na patenty i licencje żeglarskie

Toruński Związek TKKF zgodnie z art. 37 a ust. 8 oraz art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej przeprowadza egzaminy […]

Read more