Darek

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności Turystyka rowerowa

TURYSTYKA ROWEROWA – TO ZAWÓD DLA CIEBIE Trwa nabór na pierwszą edycje tego kursu. Kształcimy zgodnie z zasadami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej. Wiodącym wykładowcą na kursie […]

Read more