AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA METODĄ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

Aktualnie w związku z trwającą pandemią chcielibyśmy wyjść z propozycją do młodszych mieszkańców naszego miasta, którzy poprzez naukę zdalną mają coraz więcej problemów zarówno ze zdrowiem fizycznym jak i psychicznym. Wiele dzieci popadło w depresję, korzysta dzięki czujności rodziców z opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Niestety – są dzieci, które w tej trudnej sytuacji zostały zostawione same sobie, nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych, często są to osoby żyjące w środowisku z problemem alkoholowym czy narkotykowym w rodzinie. Próbując same sobie radzić – często również sięgają po różnego rodzaju używki (narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i NSP) – znajdując w tym rozwiązanie swoich problemów, braku zrozumienia. Toruński Związek TKKF chciałby zaoferować tym dzieciom, dzieciom mniej zamożnym, z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień. Same sobie w większości przypadków nie poradzą, a na wsparcie i zrozumienie najbliższych – nie zawsze mogą liczyć. Często rodziców nie stać na pomoc psychologiczną z powodu np. utraty pracy. Obecnie samotność jest klasyfikowana jako choroba społeczna naszych czasów dotyka coraz większa grupę społeczną zwłaszcza dzieci i młodzież. Wprowadzona izolacja, ograniczenie kontaktów z najbliższymi – często np. dziadkami, którzy są jedynym wsparciem dla dzieci, kwarantanny, strach o swoich bliskich sprawiły, że wiele osób boryka się z problemami psychicznymi takimi jak niepokój, zaburzenia lękowe, depresja, poczucie bezradności, czy problemy ze snem. Dotyczy to osób w każdym wieku, zarówno tych, które przed pandemią prowadziły aktywny tryb życia jak i tych, które przeszły zakażenie Covid-19, w dużej mierze dzieci i osób młodych. Naukowcy przeanalizowali karty zdrowia 69 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w tym ponad 62 tys. z potwierdzonym COVID-19. W ciągu trzech miesięcy po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19, u wielu osób, które przeżyły, po raz pierwszy zdiagnozowano takie zaburzenia jak lęk, depresja lub bezsenność. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „The Lancet Psychiatry”. Problem dotyczy każdej grupy wiekowej, a w dużej mierze ludzi młodych. Druga i trzecia fala pandemii bardzo mocno zachwiała naszym i naszych dzieci zdrowiem psychicznym. Rok 2020 był zdominowany przez pandemię koronawirusa. Specjaliści prognozują, że bieżący rok może zostać naznaczony przez inny problem zdrowotny. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanie się drugim najpoważniejszym schorzeniem na świecie. Nie radząc sobie z problemem – najprostszym rozwiązaniem jaki wydaje się dzieciom są narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i NSP po które coraz częściej próbują sięgać. Mając powyższe niezaprzeczalne fakty na uwadze, postanowiliśmy wyjść naprzeciw i pomóc tym młodszym mieszkańcom Torunia w radzeniu sobie z sytuacją. Wiemy, że wiele osób, u których pojawiają się problemy natury psychicznej wstydzą się i mają opory ze zwróceniem się o pomoc do specjalisty. Wiąże się to ze strachem „co ludzie powiedzą”, „moje dziecko u psychologa? psychiatry? – przecież jest normalne”. Zgodnie z recenzowanym czasopismem JACM, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, przeciwzapalne i inne korzystne efekty praktyk medytacyjnych i jogi czynią je potencjalnie wspomagającymi metodami leczenia różnych schorzeń będących skutkiem COVID-19. Należy również dodać, ze izolacja spowodowała, że dzieci zamknięte w domu zostały pozbawione niemalże całkowicie aktywności fizycznej, przytyły, a to również wpływa niekorzystnie na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Przeciętny Polak tyje średnio 2 kg miesięcznie. Mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, mniej ruchu i więcej podjadania. Takie wyliczenia przedstawił w dr Dariusz Włodarek z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.


Celem projektu jest zapobieganie, ograniczenie stosowania przez dzieci środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP poprzez zwiększenie dostępu do usług świadczonych wobec dzieci i młodzieży prowadzenie działań sportowych i relaksacyjnych oraz poprzez wsparcie pedagoga – terapeuty uzależnień – skierowanych do dzieci w wieku szkolnym miasta Torunia w okresie od 8.09.2021r. do 31.12.2021r. Realizowane zajęcia mają na celu profilaktykę uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych poprzez pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności społecznych i emocjonalnych, które zdeterminowane zostały sytuacją epidemiczną oraz rozwój ich zainteresowań a także współpraca z otoczeniem dzieci (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie prawni). Opiekunowie wraz z dziećmi będą mieli możliwość skorzystania również z porad pedagoga – certyfikowanego terapeuty uzależnień. Dzięki temu opiekunowie oraz ich dzieci będą mogli wzmocnić więzi emocjonalne poprzez wspólną realizację zadań, a rodzice będą wiedzieli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozpoznać, czy dziecko jest uzależnione i jak mu pomóc.

Toruński Związek TKKF przygotował w swojej ofercie dla dzieci w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym przygotował szereg zajęć wyciszająca – relaksujących ale również pozwalających na spożytkowanie nagromadzonej energii. Umożliwimy również konsultacje psychologiczne dla rodziców z dziećmi i samych dzieci. Pierwszą ofertą będą zajęcia Hatha Jogi. Ćwiczenia z Hatha Jogi, to sprawdzony przez nasze Towarzystwo system ćwiczeń psychofizycznych. To wielotysięczna tradycja opanowania zmiennych stanów umysłu, wyciszenia i odnalezienia spokoju w sobie. Jej wielką zaletą jest to, że nie wymaga dodatkowego sprzętu, można ją ćwiczyć wszędzie. Joga ma niezwykle zbawienny i przede wszystkim wszechstronnie dobry wpływ na nasz organizm. Dzięki pełnemu oddechowi przeponowemu pozwala wzmocnić układ oddechowy, który u osób po-Covidowych jest często w dużo słabszej kondycji. Osoby skarżą się na problemy oddechowe, szybciej się męczą. Ponadto zajęcia z jogi korzystnie wpływają na serce, wzmacniają i stabilizują jego pracę. Dzięki wszechstronnemu działaniu asan, joga doskonale wzmacnia układ immunologiczny, ale pozwala też rozciągnąć mięśnie, ścięgna i kręgosłup! No i ogromną zaletą jogi jest to, że pomaga się wyciszyć, odzyskać równowagę psychiczną i się zrelaksować. Zajęcia będą prowadzone w formie dostosowanej do wieku i możliwości dzieci w różnym wieku. Mając na uwadze, grupę docelową – dzieci z mniej zamożnych rodzin, chcielibyśmy dla nich zrealizować zajęcia nieodpłatnie. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy, z dużym doświadczeniem. Planujemy 25 godzin zajęć Hatha Jogi. Niewątpliwym atutem ćwiczeń Hatha Jogi jest to, że w przypadku wprowadzenia ponownego lock-downu (zamknięcia fitness klubów), zajęcia nasi instruktorzy będą prowadzić również na powietrzu (na boisku przy Stadionie Pomorzanina) w systemie online – w czym mamy również bardzo duże doświadczenie lub na świetlicy przy Szosie Chełmińskiej 75 – z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych i wprowadzanych obostrzeń. Joga to ten rodzaj aktywności, który jak wcześniej wspomnieliśmy – można ją ćwiczyć w każdym miejscu (sala, łąka, boisko, plaża, miejskie błonia) ale również powtarzać je we własnym domu i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Drugą ofertą będą zajęcia z Zumby – jako terapia tańcem. Zumba dla dzieci to zajęcia, które mają na celu rozwinąć własną równowagę i równowagę psychiczną dzieci. Zajęcia Zumby, ukierunkowane są właśnie na takich uczestników, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, nie mają gdzie wytracić nagromadzonej energii, z nudów i pod wpływem środowiska sięgają po różna używki, spędzają czas przed komputerem, z telefonem w ręku. Zajęcia są przygotowane i opracowane z myślą właśnie o takich dzieciach. Nie od dzisiaj wiadomo bowiem, ze taniec jest doskonałą metodą terapeutyczną, stymulującą i relaksacyjną. Dzięki własnej aktywności dzieci stopniowo poznają fizyczne możliwości własnego ciała, uczą się panowania nad własnymi czynami, emocjami czy gestami. Dzięki temu dziecko lepiej koncentruje swoją uwagę, łatwiej się skupia na wykonywanych czynnościach. Terapia tańcem i ruchem znana jest powszechnie pod nazwą „choreoterapia”. Uznaje się, że psychoterapeutyczne wykorzystanie ruchu zwiększa psychiczną i fizyczną integrację człowieka. Powszechnie docenia się ogromną wartość tańca dla osób mających problemy emocjonalne. Terapia tańcem pozytywnie wpływa na poprawę relacji z otoczeniem, w tym również z osobami bliskimi. Taniec zapobiega gromadzeniu napięć, blokowaniu energii, zmęczeniu. Dzieci z „trudnych” rodzin bardzo często mają problem z kontaktem z innymi dziećmi, z otoczeniem, dlatego często zamykają się we własnym świecie i są podatne na uzależnienia. W domu spędzają większość czasu w swoich pokojach grając w gry komputerowe. Zajęcia taneczne mają na celu poprawić umiejętność radzenia sobie w relacjach przestrzennych, bywa sporym problemem. Podczas takich zajęć dzieci uczą się współdziałania w grupie. Nabierają pewności siebie, poprawiają koordynację i sprawniej się poruszają. Uczą się otwiera na siebie i swoje potrzeby, jak zaakceptować siebie. Wzrasta również ich poczucie własnej wartości i pewności siebie. Poprzez taniec będą miały również możliwość odreagowania stresu i napięcia. Zaletą tych zajęć jest możliwość realizowania ich na świeżym powietrzu. W przypadku wprowadzenia ponownego lock-downu (zamknięcia fitness klubów), zajęcia nasi instruktorzy będą prowadzić również na powietrzu (na boisku przy Stadionie Pomorzanina) w systemie online – w czym mamy również bardzo duże doświadczenie lub na świetlicy przy Szosie Chełmińskiej 75 – z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych i wprowadzanych obostrzeń. Zumba i taniec to ten rodzaj aktywności, który jak wcześniej wspomnieliśmy – można ćwiczyć w każdym miejscu (sala, łąka, boisko, plaża, miejskie błonia) ale również powtarzać je we własnym domu i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Planujemy zrealizowanie 25 godzin zajęć Trzecia oferta to zajęcia na siłowniach zewnętrznych i New Age Fit. Zaletą tych zajęć jest to, że można z nich korzystać nawet w przypadku zamkniętych fitness-klubów i siłowni. Dla dzieci to świetna forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. Planujemy prowadzić zajęcia w parku na Bydgoskim Przedmieściu. Toruński Związek TKKF od 2014 roku inicjuje cykl zajęć na siłowniach zewnętrznych, który został zaakceptowany i bardzo pozytywnie przyjęty przez mieszkańców Torunia. W roku 2020 ponownie zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania wśród mieszkańców (najprawdopodobniej z powodu zamkniętych siłowni) a co za tym idzie – wzrost liczby osób korzystających z tych obiektów – które są ogólnodostępne i darmowe. Urządzenia zlokalizowane są na wielu osiedlach Torunia, w okolicach placów zabaw. Mamy bardzo pozytywny odzew od osób, które skorzystały z naszej oferty na temat fachowej pomocy jaką otrzymali od naszych instruktorów na obiektach. Teraz czas na dzieci – instruktor, który prowadził będzie zajęcia – ma wykształcenie pedagogiczne, doskonale współpracuje z dziećmi, potrafi nawiązać z nimi wspólny język, zainteresować. Zajęcia dostosowane będą odpowiednio dla wieku uczestników – dzieci w różnym wieku, do ich kondycji fizycznej. Chcemy, żeby były poprowadzone w formie zabawy. Planujemy zrealizowanie 25 godzin zajęć. Mamy nadzieję, że wsparcie tych osób poprzez fachową kadrę instruktorską zachęci dzieci do innego, aktywnego spędzania czasu na siłowniach i na świeżym powietrzu. Zaletą siłowni zewnętrznych i New Age Fit jest to, że nawet w przypadku wprowadzanych obostrzeń – będą one dostępne do korzystania i będziemy mogli realizować zajęcia z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych i wprowadzanych obostrzeń. Czwarta oferta to konsultacje z pedagogiem – certyfikowanym terapeutą uzależnień. Tą ofertę skierować chcemy zarówno do dzieci, mających problem z różnymi uzależnieniami od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, ale również – do rodziców tych dzieci, bez których terapia będzie przebiegać bardzo trudno. Opiekunowie biorący udział w spotkaniach otrzymają wsparcie, dzięki któremu dowiedzą się jak rozpoznać, czy dziecko jest uzależnione i jak mu pomóc a także zostaną ukierunkowani jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i postępować z dzieckiem uzależnionym. Ponadto opiekunowie oraz ich dzieci będą mogli wzmocnić więzi emocjonalne poprzez wspólną realizację zadań. Planujemy 20 godzin takich konsultacji. Konsultacje będą prowadzone przy Szosie Chełmińskiej 75, w siedzibie TKKF (świetlica) Wszystkie zajęcia będą realizowane z zachowaniem obostrzeń i obowiązujących w danym czasie reżimów sanitarnych. Wszelkie zmiany będą konsultowane z Gminą Miasta Toruń.
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, żyjące często w rodzinach dotkniętych uzależnieniami i same sięgające do różnego rodzaju używek – jak środki psychotropowe, środki odurzające, środki zastępcze, NSP. Z konsultacji z pedagogiem – terapeutą wspólnie z dziećmi będą mogli korzystać ich opiekunowie, co będzie miało korzystny wpływ na ich wspólne relacje skuteczność terapii. Ograniczenie mobilności, zamknięcie placówek oświatowych, brak kontaktu z rówieśnikami, negatywnie wpłynęły na zachowanie dzieci, wystąpiły problemy edukacyjne oraz emocjonalne, które spowodowały zaniżone samopoczucie u dzieci i brak wiary we własne możliwości, a także wzrost zachowań agresywnych i nieumiejętności raczenia sobie w sytuacjach trudnych przez co wiele z nich zaczęło sięgać po różnego rodzaju używki, spędzać czas przed komputerem, telefonem. Rodzice w trakcie konsultacji telefonicznych prowadzonych przez TKKF zgłaszali potrzebę wsparcia dzieci, które do tej pory były aktywne sportowo, angażowały się w wydarzenia sportowe, a które rozpoczęły naukę zdalną i przez wprowadzone ograniczenia stały się więźniami własnych komputerów i telefonów, których ciężko namówić do opuszczenia własnego pokoju, a co dopiero wyjścia z domu.